ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Nietków składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.107.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 622
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Leśniów Wielki składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.106.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 623
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Będów składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.105.16
Status
Obowiązujący
Lp: 624
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.104.2016
Status
Uchylony
Lp: 625
Data podjęcia
2016-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji inwestycji gminnej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
007.103.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 626
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.102.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 627
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.101.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 628
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.100.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 629
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.99.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 630
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XIV/98/16
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji