ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Szczegóły informacji

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wydział: Referat Finansowo – Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2008-01-08 09:36:44

Termin załatwienia

Do 15 dnia każdego miesiąca.

Osoba kontaktowa

Aldona Henschke

Telefon kontaktowy

068 32 78 285, pok. nr 106

Wymagane Dokumenty

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wg obowiązującego wzoru DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A dostępne: - w Referacie Finansowo – Budżetowym, pok. nr 107, - w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej dokument potwierdzjący nabycie lub zbycie pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, rachunek. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do dnia 15 lutego złożenie deklaracji na dany rok podatkowy, - w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego – złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, - w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo złożonej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu – złożenie deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności. TRYB ODWOŁAWCZY odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńska, termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. DODATKOWE INFORMACJE obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścielami środków transportowych, jako właścicieli traktuje się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, opodatkowaniu podlegają: - samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, - cigniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. PODSTAWA PRAWNA: - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

Czas realizacji

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY złożenie deklaracji DT-1 i załcznika DT-1/A, wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku, wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana przez Podatnika w deklaracji.

Opłaty

podatek w wysokości obliczonej przez Podatnika w deklaracji płatny jest w dwóch równych ratach w terminach: - do 15 lutego i 15 września każdego roku, jeżeli obowiązek podatkowy powstał: - po 1 lutego, a przed 1 wrzenia roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch równych ratach: - pierwsza rata – w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, - druga rata – do 15 września roku podatkowego, - po 1 września podatek płacony jest jednorazowo, w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. podatek można uiści: - w kasie Urzędu w pon. w godz. 8.30 – 14.30, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.00 - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733,

Podstawa prawna

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin e-bip
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Felusiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-08 09:31:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-08 09:36:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-13 13:57:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony