ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 11983
Gmina Czerwieńsk 39519
Statut prawny 7335
Przedmiot działania 6366
Organy Gminy 29849
Burmistrz 20950
Rada Miejska 17308
Wykaz Radnych 19497
Komisje Rady 20085
Protokoły 53147
Grafik dyżurów 24766
Harmonogramy pracy Rady 56842
Petycje 6544
Transmisja obrad 12316
Interpelacje i zapytania 26185
Młodzieżowa Rada Miejska 3796
Organizacja Urzędu 34843
Jednostki Organizacyjne 32639
Jednostki pomocnicze Gminy 79326
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 50690
Instytucje kultury 19139
Centrum Usług Wspólnych 3907
Nabór prcowników 2284
Ogłoszenie o naborze 1610
Informacjie o wynikach naboru 2559
Zarządzenia 1663
Zamierzenia organów gminy 52853
Strategia 4186
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 23794
Oferta dla Inwestorów 8384
Co i jak załatwić 360550
Referaty 190294
Sprawy 240596
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23947
Raport o stanie gminy 1206
Prawo lokalne 662093
Statut Gminy 13976
Regulamin organizacyjny urzędu 11402
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 24011
Rejestr uchwał 2168
Uchwały Rady Miejskiej 247618
Rok 2004 15109
Rok 2005 9914
Rok 2006 11397
Rok 2007 12496
Rok 2008 4944
Rok 2009 53926
Rok 2010 53464
Rok 2011 34753
Rok 2012 44998
Rok 2013 68435
Rok 2014 63639
Rok 2015 38179
Rok 2016 1181322
Rok 2017 1010646
Rok 2018 786606
Rok 2019 646548
Rok 2020 580
Rok 2021 52500
Projekty uchwał 168038
Rok 2015 29598
Rok 2016 1013028
Rok 2017 952903
Rok 2018 780599
Rok 2019 637747
Rok 2020 448
Rok 2021 64963
Zarządzenia Burmistrza 20732
Rok 2004 7376
Rok 2007 7892
Rok 2010 40648
Rok 2011 84196
Rok 2012 3403
Rok 2013 12320
Rok 2014 16012
Rok 2015 51495
Rok 2016 60537
Rok 2017 986675
Rok 2018 802661
Rok 2019 525658
Rok 2020 196658
Rok 2021 57086
Oświadczenia majątkowe archiwum 21993
Pracownicy Urzędu 11422
2014 14557
2015 195464
Radni 10963
2014 55966
2014 początek kadencji 39959
2015 179892
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10665
2014 27476
2015 6236
Oświadczenia majątkowe 263698
Budżet 16671
2009 5754
2010 9396
2011 5530
2012 10025
2013 6004
2014 26614
2015 37584
2016 40589
2017 28951
2018 12423
2019 7737
2020 1017
2021 90
Przetargi 1764535
Gospodarka nieruchomościami 173250
Nabór pracowników 2127
Ogłoszenie o naborze 339682
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 89496
Informacje o wynikach naboru 114525
Ogłoszenia 1273329
Sesje Rady Miejskiej 158663
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 1392
Zwrot podatku akcyzowego 1510
Raporty 1704
Zgromadzenia 916
Wykaz 793
Żłobek 5775
Rejestry, ewidencje, archiwa 20186
Petycje 293
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 349
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 405
Zbiorcza informacja o petycjach 45
Nieodpłatna pomoc prawna 14279
Dostęp do informacji publicznych 22622
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 141657
Otwarte konkursy ofert 87574
Oferty organizacji (art. 19a) 56121
Wyniki konkursów 41751
Koordynator ds. dostępności 703
Informacje o środowisku 40063
Informacja o jakości wody 257436
Gospodarka odpadami 158194
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 22859
Opryski na meszki i komary 9863
Opłaty 1356
Narodowy Spis Powszechny 2021 584
GKRPA 21902
ogłoszenia 3823
Program polityki zdrowotnej 650
Konsultacje społeczne 1569
System informacji o środowisku 1
Wybory 6486
Wybory Prezydenta RP 44498
Wybory uzupełniające 19517
Wybory do Sejmu i Senatu 31045
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25577
Referendum 17710
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 16991
Wybory samorządowe 46179
2018 25719
2014 39312
Wybory ławników 12341
2020-2023 2647
Wybory dodatkowej liczy ławników 568
Pomoc publiczna 7365
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 343416
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 24451
Ochrona Danych Osobowych 493
Klauzula informacyjna 12864
Deklaracja dostępności 413

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17459
Instrukcja 15962
O biuletynie 15183
Mapa biuletynu 11471
Rejestr zmian 2681523
Statystyki 13364
Kontakt 1