ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zamelduj się i miej to na piśmie (elektronicznym)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2020-05-08 14:01:57

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Inspektor: Dorota Rutkowska, Podinspektor: Sylwia Suszyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku


ul. Rynek 25

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25 (pok. 104)

Załączniki