ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 14:24:44

Termin załatwienia

Jeden miesiąc od daty wpływu wniosku kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Dwa miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej.

Telefon kontaktowy

+48 68 327 81 79

Adres e-mail

ggrios@czerwiensk.pl

Wymagane Dokumenty

- wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Uwagi

Możliwe jest wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli o daną nieruchomość ubiega się tylko jedna osoba. Wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż trzy lata, na czas oznaczony lub nieoznaczony następuje po przeprowadzeniu przetargu. Rada Miejska w Czerwieńsku wyraziła zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy                               na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, na czas nieoznaczony oraz, gdy po umowie na czas oznaczony do trzech lat zawierana jest kolejna umowa, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ta sama strona w następujących przypadkach:
1) jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem, gdy przy wyodrębnianiu własności lokali wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej,
2) jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
3) przeznaczenia pod miejsca gromadzenia odpadów (śmietniki),
4) przeznaczenia pod uprawy rolnicze, rolniczo-warzywnicze lub ogródki przydomowe,
5) przeznaczenia pod tablice reklamowe,
6) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
7) na urządzenie zieleńców i obiektów małej architektury,
8) jeżeli grunty są zabudowane budynkami, obiektami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę lub nabytymi z własnych środków przez osoby fizyczne lub prawne z przeznaczeniem na dotychczasowy sposób korzystania,
9) urządzenia terenów przyległych do budynków tj. podwórka, place, miejsca postojowe,
10) zajęte pod schody, pochylnie, windy, urządzenia klimatyzacji oraz inne funkcjonalnie związane z budynkami.
Warunkiem zastosowania trybu bezprzetargowego w przypadkach, o których mowa w pkt. od 1 do 10 jest ubieganie się o daną nieruchomość tylko jednej osoby.
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r., Dz. U. Nr 102,  poz. 651 ze zm. ),
- Uchwały NR XX/222/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk,
- Zarządzenie NR 78/2012 Burmistrza Czerwieńska z dnia 08 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Mielcarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Mielcarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 14:22:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 14:24:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zbieski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13 09:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18219 raz(y)