ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepłaDrukuj informacjęSprawa: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Szczegóły informacji

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2022-10-21 11:27:46

Termin załatwienia

30 dni

Miejsce załatwienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4
66-016 Czerwieńsk

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym  terminie  do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony