ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 11:52:50

Termin załatwienia

Nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Telefon kontaktowy

+48 68 321 90 59

Adres e-mail

ggrios2@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu załączonego formularza.
 
Załączniki:
-     potwierdzenie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną
-     zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł, wnosi się ją na konto PKO BP S.A. I o/Zielona Góra 09 10205402 0000 0602 0027 6733 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Tryb odwoławczy


Od decyzji – zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem  Burmistrza Czerwieńska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie zwolnione jest z opłat.
 

Uwagi

  • Ubiegający się o uzyskanie zezwolenia winien spełniać wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, określone w Uchwale Nr XXX/307/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbioninków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk.
  • Złożenie wniosków może nastąpić za pośrednictwem poczty lub osobiście.
  • Zezwolenie zostanie przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, możliwy jest także osobisty odbiór zezwolenia.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1399 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pietrowicz-Szmyt
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pietrowicz-Szmyt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 11:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Surynt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 11:52:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Surynt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-15 14:01:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony