ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacjiDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-03-08 08:51:06

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Monika Pietrowicz - Szmyt <ggrios3@czerwiensk.pl>

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku


ul. Rynek 25

Telefon kontaktowy

+48 68 327 81 79

Adres e-mail

ggrios@czerwiensk.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku


ul. Rynek 25

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: Bank PKO B.P. S.A. IO/Zielona Góra 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony