ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATKI - wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Obowiązują od 01 lipca 2019 r.Drukuj informacjęSprawa: PODATKI - wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Obowiązują od 01 lipca 2019 r.

Szczegóły informacji

PODATKI - wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Obowiązują od 01 lipca 2019 r.

Wydział: Referat Finansowo – Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2008-01-08 08:43:11

Termin załatwienia

Do 15 każdego miesiąca.

Osoba kontaktowa

Aldona Henschke

Telefon kontaktowy

068 32 78 285, pok. nr 106, wejscie B

Adres e-mail

podatki@czerwiensk.pl

Wymagane Dokumenty

Deklaracja podatkowa w sprawie podatku od nieruchomości dostępna: - w Referacie Finansowo-Budżetowym, pok. nr 106 - w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego składane wraz z deklaracją, a w przypadku zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania dokumenty potwierdzające zaistnienie zmiany wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości, pisemna informacja o zdarzeniach mających wpływ na wysokość opodatkowania wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w tej informacji. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 15 stycznia złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, do dnia 15 każdego miesiąca wpłacanie obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. TRYB ODWOŁAWCZY odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku rozpatruje Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65 - 048 Zielona Góra) za pośrednictwem Burmistrza Czerwnieńska . termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. DODATKOWE INFORMACJE podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub miasta, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawę opodatkowania stanowi: - dla gruntów - powierzchnia, - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, podatnicy są zobowiązani do zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości - w terminie 14 dni od zajścia zmiany; w przypadku zgłoszenia zdarzenia po tym terminie należy złożyć wniosek o korektę podatku. PODSTAWA PRAWNA ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 - tekst jednolity z późn. zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późn. zm.), uchwała nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r. Nr 119, poz. 1584) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138).

Czas realizacji

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: złożenie deklaracji podatkowej, wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku, wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy Podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana przez Podatnika w deklaracji.

Opłaty

Podatek w wysokości obliczonej przez Podatnika w deklaracji płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, podatek można uiścić: - w kasie Urzędu w pon. w godz 8:00 - 15:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 14:00 - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aldona Henschke
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Henschke
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-08 08:34:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin e-bip
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-08 08:43:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 14:46:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony