ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąDrukuj informacjęSprawa: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Szczegóły informacji

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 13:36:20

Termin załatwienia

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Telefon kontaktowy

+48 68 327 82 95

Adres e-mail

elud@czerwiensk.pl, usc@czerwiensk.pl

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą 
2. Załączniki:
  • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
3. Dokumenty do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy ( w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydaną decyzję - 50 zł.
• Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku – PKO BP S.A IO/ Zielona Góra 09 10205402 0000 0602 0027 6733

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp za pośrednictwem USC w Czerwieńsku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
Odwołanie nie podlega opłacie.

Uwagi

1. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni.
2. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Czerwieńsk.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony