ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana imion i nazwiskDrukuj informacjęSprawa: Zmiana imion i nazwisk

Szczegóły informacji

Zmiana imion i nazwisk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 13:28:51

Termin załatwienia

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Telefon kontaktowy

+48 68 327 82 95

Adres e-mail

elud@czerwiensk.pl, usc@czerwiensk.pl

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek zawierający następujące dane 
a. dane wnioskodawcy: 
 • nazwisko i imię
 • adres
b. dane osoby, której zmiana dotyczy: 
 • nazwisko, nazwisko rodowe i imiona
 • adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały
 • w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
 • numer PESEL
 • imię lub nazwisko, na które ma nastąpić zmiana
 • uzasadnienie
2. Do wniosku dołącza się: 
 • odpis zupełny aktu urodzenia
 • odpis zupełny aktu małżeństwa
 • odpisy zupełne małoletnich dzieci, jeżeli zmiana rozciąga się na dzieci
 • oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody 
 • oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska zmianę imienia oraz nazwiska jego małoletniego dziecka
 • dokumenty, które według uznania wnioskodawcy, mogą służyć jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek,
 • dowód osobisty – do wglądu,
Wniosek oraz oświadczenia składa się osobiście, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska -37 zł

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z dnia 12 grudnia 2008r. Nr 220 poz. 1414 )

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony