Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2004

Szczegóły informacji

Uchwała nr 115/XVI/04 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia “Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwieńsk” oraz “Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwieńsk”

Informacja ogłoszona dnia 2011-11-02 14:28:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 115/XVI/04

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 29 września 2004 roku

 

 

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwieńsk” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwieńsk” stanowiącego integralną czść programu.

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. - tekst jednolity Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1065 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

              1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Czerwieńsk stanowiący załącznik nr 1 oraz "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czerwieńsk" stanowiący integralną część programu jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

                 2. Uchwała podlega publikacji w miesięczniku Czerwieńsk U NAS.

 

                 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

 

                 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Borkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-02 14:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-02 14:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-02 14:38:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2145 raz(y)