ˆ

2018

Szczegóły informacji

Opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza z wykonaniu budżetu za rok 2017.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-31 10:48:28 przez Arkadiusz Słonecki

Załączniki