ˆ

2017

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-22 15:48:43 przez Arkadiusz Słonecki

Załączniki