ˆ

2017

Szczegóły informacji

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-22 15:42:29 przez Arkadiusz Słonecki

Załączniki