ˆ

Pomoc publiczna

Szczegóły informacji

wykazy osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulgi oraz pomoc deminimis w 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-04-26 10:25:50 przez Arkadiusz Słonecki

Załączniki