ˆ

Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy

Szczegóły informacji

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 14:09:50 przez Arkadiusz Słonecki

Akapit nr - brak tytułu

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”
zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:
 
 

Załączniki