ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.26.2023
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.64.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.57.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.55.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.63.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.62.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.61.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.60.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.59.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji