ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.80.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.371.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.370.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla gruntu stanowiącego własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.369.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu
Nr aktu prawnego
0007.368.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.367.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.366.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.365.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska wotum zaufania
Nr aktu prawnego
0007.364.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.73.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji