ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0006.76.2021
Status
Projekt
Lp: 632
Data podjęcia
2021-12-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
0006.75.2021
Status
Projekt
Lp: 633
Data podjęcia
2021-12-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.74.2021
Status
Projekt
Lp: 634
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.72.2021
Status
Projekt
Lp: 635
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.73.2021
Status
Projekt
Lp: 636
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.71.2021
Status
Projekt
Lp: 637
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" i udzielania akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego stacji komputerowej Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą "zastrzeżone"
Nr aktu prawnego
0050.148.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 638
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.147.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 639
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.145.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 640
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sycowice oraz Sołtysa Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0007.245.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji