ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.36.2023
Status
Projekt
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.35.2023
Status
Projekt
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.34.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
0050.97.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.96.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w prawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.95.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.94.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.93.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.91.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.88.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji