ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
0006.72.2023
Status
Projekt
Lp: 12
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.71.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 13
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i realizacji Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2024-2027
Nr aktu prawnego
0006.70.2023
Status
Projekt
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0006.62.2023
Status
Projekt
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.153.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.152.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.151.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania : Budowa drogi gminnej nr 001210F ulica Kwiatowa w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.150.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.69.2023
Status
Projekt
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.149.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji