Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.440.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.439.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-04-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.26.2024
Status
Projekt
Lp: 94
Data podjęcia
2024-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.49.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.48.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-04-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.25.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 97
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania składnika majątku Zespołu Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.40.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
0050.34.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.30A.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w świetlicy wiejskiej sołectwa Wysokie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.30.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji