ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.109.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.108.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.105.022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice.
Nr aktu prawnego
0050.107.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spawie nieodpłatnego zbycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.106.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.104.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze.
Nr aktu prawnego
0050.103.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
0050.100.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.87.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.88.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji