ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.90.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.89.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.86.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.41.2022
Status
Projekt
Lp: 85
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.79.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.73.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.85.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji