Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN „Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu „Lubuskie Trójmiasto”
Nr aktu prawnego
0007.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki”
Nr aktu prawnego
0007.12.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0007.11.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
0007.10.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
0007.09.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.08.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.07.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.06.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.05.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji