ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.129.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.127.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 -2029
Nr aktu prawnego
0006.55.2023
Status
Projekt
Lp: 54
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.54.2023
Status
Projekt
Lp: 55
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego gruntu
Nr aktu prawnego
0050.125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0007.392.2023
Status
Zmieniony
Lp: 59
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała zmieniająca uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
0007.391.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.390.2023
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji