Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.21.2024
Status
Projekt
Lp: 122
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.20.2024
Status
Projekt
Lp: 123
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.19.2024
Status
Projekt
Lp: 124
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
0006.18.2024
Status
Projekt
Lp: 125
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.17.2024
Status
Projekt
Lp: 126
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
0050.35.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
0050.25.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2026 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.428.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.427.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2026 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.16.2.2024
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji