ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.77.2022
Status
Projekt
Lp: 72
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0006.76.2022
Status
Projekt
Lp: 73
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0006.75.2022
Status
Projekt
Lp: 74
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.74.2022
Status
Projekt
Lp: 75
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
Nr aktu prawnego
0006.73.2022
Status
Projekt
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.72.2022
Status
Projekt
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0006.71.2022
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania : Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych
Nr aktu prawnego
0050.147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
Nr aktu prawnego
0050.146.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spriwie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. obsługi Biura Rady
Nr aktu prawnego
0050.145.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji