ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.47.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie
Nr aktu prawnego
0050.45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.217.2021
Status
Zmieniony
Lp: 798
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.216.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
Nr aktu prawnego
0007.215.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.214.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji