ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.142.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.141.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.63.2023
Status
Projekt
Lp: 34
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Poprawa bezpieczeństwa poprez remont ciągów komunikacyjnych na ul. Łężycka, Słoneczna i Kukłcza w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.140.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania modernizacja ulicy Sportowej w m. Płoty i m. Zagórze, gm. Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.139.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.138.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.137.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0006.61.2023
Status
Projekt
Lp: 39
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Czerwieńsk ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
Nr aktu prawnego
0006.60.2023
Status
Projekt
Lp: 40
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.135.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji