ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystywania zasobu nieruchomości Gminy Czerwieńsk na lata 2022 - 2024"
Nr aktu prawnego
0050.119.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0006.51.2023
Status
Projekt
Lp: 23
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.50.2023
Status
Projekt
Lp: 24
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0006.49.2023
Status
Projekt
Lp: 25
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0006.48.2023
Status
Projekt
Lp: 26
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
0006.47.2023
Status
Projekt
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.46.2023
Status
Projekt
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0006.45.2023
Status
Projekt
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały"
Nr aktu prawnego
0006.44.2023
Status
Projekt
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w Zagórzu"
Nr aktu prawnego
0006.43.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji