ˆ

Zarządzenia

Szczegóły informacji

0050.24.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-01

Data wejścia w życie: 2023-03-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-03-01

Tytuł aktu:

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk

Załączniki