ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 -2029
Nr aktu prawnego
0006.55.2023
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.54.2023
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego gruntu
Nr aktu prawnego
0050.125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0007.392.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała zmieniająca uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
0007.391.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.390.2023
Status
Uchylony
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0007.389.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej
Nr aktu prawnego
0007.388.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego "Pętla Odry III" na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.387.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji