ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
0050.97.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.96.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w prawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.95.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.94.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.93.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.91.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.88.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.85.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu pienieżnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.84.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego "Pętla Odry III" na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.33.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji