ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.231.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 622
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.133.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 623
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.111.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 624
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0050.130.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 625
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.131.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 626
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.132.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 627
Data podjęcia
2021-10-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.58.2021
Status
Projekt
Lp: 628
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.129.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 629
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami ścieków dla zlewni nr 3 i 4, na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.125.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 630
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.127.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji