ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.74.2023
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Czerwieńsk ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
Nr aktu prawnego
0007.405.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0007.404.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.403.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.402.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0007.401.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.400.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0007.399.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.398.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.73.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji