ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
0007.341.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.340.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok
Nr aktu prawnego
0050.17.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0006.09.2023
Status
Projekt
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0006.08.2023
Status
Projekt
Lp: 77
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.07.2023
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.06.2023
Status
Projekt
Lp: 79
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.15.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.14.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji