ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 471
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.282.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.281.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Lubuskie Trójmiasto" Spółka z o. o.
Nr aktu prawnego
0007.280.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.279.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" znajdującej się w Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.61.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.59.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Lubuskie Trójmiasto" Spółka z o. o.
Nr aktu prawnego
0006.34.2022
Status
Projekt
Lp: 479
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 - 2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa ulicy Strażackiej i Krzywej w Nietkowie gmina Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.57.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji