Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 461
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0006.01.2023
Status
Projekt
Lp: 462
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.166.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 463
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.165.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 464
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.339.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 465
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.338.2022
Status
Zmieniony
Lp: 466
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.337.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 467
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
0007.336.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 468
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.335.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 469
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
0007.334.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 470
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.333.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji