ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.05.2024
Status
Projekt
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.04.2024
Status
Projekt
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.03.2024
Status
Projekt
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
UWAGA! Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska Nr. 0050.9.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., w związku z czym obowiązuje NOWY wzór wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk stanowiący załącznik do zarządzenia zmieniającego
Nr aktu prawnego
0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.7.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Aboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.5.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.02.2024
Status
Projekt
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
Nr aktu prawnego
0050.3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.2.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji