ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.41.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.40.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.39.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.38.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.37.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Sycowice
Nr aktu prawnego
0006.21.2023
Status
Projekt
Lp: 27
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
0006.20.2023
Status
Projekt
Lp: 28
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.35.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.34.A.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji