ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Szczegóły informacji

0007.333.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubus.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk

Treść:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubus. i wprowadza zmianę w uchwale nr 0007.233.2021 z 20.10.2021 r. ( par. 21 otrzymuje nowe brzmienie).

Załączniki