ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia o wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.121.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.120.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadani: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.118.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0006.64.2022
Status
Projekt
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
0006.63.2022
Status
Projekt
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.117.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.116.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0006.62.2022
Status
Projekt
Lp: 70
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Sycowice
Nr aktu prawnego
0007.303.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji