ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
0050.159.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 602
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.158.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 603
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.157.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 604
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 605
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.155.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 606
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022-2027
Nr aktu prawnego
0050.154A.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 607
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.83.2021
Status
Projekt
Lp: 608
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.82.2021
Status
Projekt
Lp: 609
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.81.2021
Status
Projekt
Lp: 610
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.80.2021
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji