ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.73.2021
Status
Projekt
Lp: 582
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.71.2021
Status
Projekt
Lp: 583
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" i udzielania akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego stacji komputerowej Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą "zastrzeżone"
Nr aktu prawnego
0050.148.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.147.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.145.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sycowice oraz Sołtysa Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0007.245.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 587
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.244.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.243.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 589
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0007.242.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 590
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.241.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji