ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 571
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.21.2022
Status
Projekt
Lp: 572
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.37.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 573
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 574
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Nr aktu prawnego
0050.35.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 575
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.30.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 576
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowy stanowiących własność Gminy Czerwieńsk. Obręb Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.34.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 577
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.33.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 578
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
0006.20.2022
Status
Projekt
Lp: 579
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem i obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0006.19.2022
Status
Projekt
Lp: 580
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia współpracy z samorządem Miejskim Rejonu Suzdalskiego Okręgu Władimirskjego federacji Rosyjskiej
Nr aktu prawnego
0006.18.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji