ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 571
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.49.2021
Status
Projekt
Lp: 572
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.110.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 573
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.109.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 574
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.108.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 575
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.107.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 576
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0006.48.2021
Status
Projekt
Lp: 577
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 578
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.47.2021
Status
Projekt
Lp: 579
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.106.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 580
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.105.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji