ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.217.2021
Status
Zmieniony
Lp: 552
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.216.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 553
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
Nr aktu prawnego
0007.215.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 554
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.214.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 555
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.213.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 556
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0007.212.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 557
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.211.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.210.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 559
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
0007.209.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 560
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
0007.208.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji