ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.114.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 552
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.113.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 553
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.112.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 554
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0006.50.2021
Status
Projekt
Lp: 555
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.49.2021
Status
Projekt
Lp: 556
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.110.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 557
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.109.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.108.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 559
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.107.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 560
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0006.48.2021
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji