ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 541
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
0007.223.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 542
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.222.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 543
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.221.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 544
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0007.220.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 545
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
0007.219.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 546
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.218.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 547
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Kierownika Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz wyznaczenia Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.92.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 548
Data podjęcia
2021-07-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2028
Nr aktu prawnego
0006.45.2021
Status
Projekt
Lp: 549
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.91.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 550
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.90.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji