ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 511
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
0006.08.2022
Status
Projekt
Lp: 512
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
0006.07.2022
Status
Projekt
Lp: 513
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Bocznej w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 514
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołanie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Płotach oraz budowa boiska ze sztuczną przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach.
Nr aktu prawnego
0050.12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 515
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.6.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 516
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku"
Nr aktu prawnego
0050.14.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 517
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 518
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.11.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 519
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nr aktu prawnego
0050.151B.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 520
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.166.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji