ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 431
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność OPS w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.31.2022
Status
Projekt
Lp: 433
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.30.2022
Status
Zmieniony
Lp: 434
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z FUNDUSZ POMOCY z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217 z późn.zrn.1), art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.1
Nr aktu prawnego
0050.53A2022
Status
Obowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.27.2022
Status
Projekt
Lp: 436
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.53.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0006.29.2022
Status
Projekt
Lp: 438
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0006.28.2022
Status
Projekt
Lp: 439
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.51.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.50.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji