Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 431
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.06.2023
Status
Projekt
Lp: 432
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.15.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0006.05.2023
Status
Projekt
Lp: 435
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.04.2023
Status
Projekt
Lp: 436
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym dla zadania: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 03 z terenów cmentarzy w Gminie Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0006.03.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji